Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie systemu klasy ERP w spółce Bialmed”

 

Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego do zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem polityki magazynowej i zarządzania zapasami z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Planowane efekty projektu:

- liczba wdrożonych w ramach projektu systemów TIK dot. zarządzania przedsiębiorstwem – 1 szt.

- liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych – 1 szt.

- liczba zrealizowanych działań informacyjno –promocyjnych – 1 szt.

- liczba zrealizowanych usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK – 1 szt.

- liczba pracowników wnioskodawcy objętych szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK – 100 osób

 

 

Wartość projektu: 1 271 281,26 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 559 900,00 zł